MÄKLARINFORMATION

Till Mäklaren:
Här försöker vi att samla den information som kan vara intressant för dig som är mäklare. Energideklaration och OVK finns längst ned på denna sida. Årsredovisning, stadgar och ordningsföreskrifter finns på andra sidor.

Vårt mål är att du ska kunna få svar på dina frågor kring föreningen här på ett samlat ställe. Saknar du något går det bra att mejla till styrelsen: havskraftan@gmail.com

Brf Havskräftan
Föreningens adress: Sandegårdsgatan 24A, 216 11 Limhamn

Organisationsnr: 746000-2095.

E-post: havskraftan@gmail.com

Föreningen bildades 1961 i samband med att husen byggdes.

Kontakt:
I första hand via e-post (havskraftan@gmail.com)

I andra hand via post eller lägg meddelande i föreningens brevlåda som finns på Sandegårdsgatan 24A.

Styrelsen kan inte kontaktas via telefon. Vänligen ring inte till styrelseledamöternas privata telefoner. Önskar ni bli uppringd så skicka ett e-post meddelande om detta.

Arkitekt:
Byggnaderna är ritade av Svenivar Ekstrand. Byggmästare var Börje Roth.

Mark:
Föreningen äger marken.

Yta:
Total 4792 kvm varav lägenheter: 4532 kvm, lokaler: 260kvm

Föreningen består av 3 huskroppar med totalt 6 trapphus. Adresser: Birger Jarlsgatan 41a-d, Sandegårdsgatan 24a+b.

Uppvärmning:
Fjärrvärme.

Försäkring:
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar. Kollektivt bostadsrättstillägg ingår.

Lägenheter:
Det finns 83 lägenheter samt två lokaler i källarplan, alla innehas med bostadsrätt. Till varje lägenhet hör två förråd, ett mindre i källaren som var tänkt till matvaror och ett större som finns antingen i källaren eller på vinden. Förråden är märkta med respektive lägenhets nummer.

Bilparkering:
Föreningen har 24 parkeringsplatser på föreningens mark. Det är separat kö till dem. Just nu 10 i kö. Kostnad 300 kr/månad (2021). Max en plats per lägenhet kan hyras. Platsen är bunden till medlem och följer ej med lägenheten vid försäljning. Firmabilar får ej parkeras. Garage finns ej. Avgiftsbelagd parkering finns på gatorna nordöst om fastighet och avgiftsfri på gatorna i villakvarteren.

Ekonomisk förvaltning av SBC
Tel: 0771-722 722
Mejl: kundtjanst@sbc.se

Bredband
Föreningen har Tele2 som leverantör, obligatoriskt kollektivt avtal, 150 kr/månad debiteras alla. Om router inte övertas från säljaren kan den beställas kostnadsfritt från Tele2 via deras kundtjänst.
Kundtjänst tel: 90 222.

El
Ingår ej i avgiften, det står medlem fritt att teckna avtal med valfri elleverantör, nätägare är E.ON. De flesta lägenheter har en fas uppdraget. Det finns separat elmätare till varje lägenhet som sitter i ett låst rum i källaren. Nyckel finns i kodat nyckelskåp på pannrummets dörr. Kod kan erhållas av styrelsen. Obs att vid byte av elleverantör eller av ägare så kan mätaren stängas och måste manuellt sättas på. Planera för detta då föreningen inte ser det som en jouråtgärd och står därmed inte för kostnad om jouren tillkallas.

Avgift till föreningen
Den avi ("hyresavi") som ska betalas av medlem består av två delar, avgift och värmetillägg. Avgiften ska täcka driften av fastigheten samt kostnader för underhåll och renovering. I avgiften ingår bl.a. vatten, bostadsrättstillägg, kabel TV via Tele2 (grundutbudet 2021 är SVT1, SVT2, Kunskapskanalen, SVT24, SVT Barn, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kanal 11, TV12 samt ATG Live.). Avgiften beräknas utifrån respektive lägenhets andelstal.

Värmetillägget beräknas utifrån från lägenhetens yta och debiteras med samma belopp varje månad. Värmetillägget ska täcka föreningens kostnader för fjärrvärme och varmvatten. De faktiska kostnaderna varierar från år till år bl.a. beroende på hur kall vintern är. Värmetillägget är f.n. beräknat utifrån en värmekostnad framöver på 750 000 kr/ år. Skulle de faktiska kostnaderna understiga detta belopp görs ingen återbetalning till medlemmarna, utan ev. medel går till övrig drift i föreningen. El ingår ej i avgiften utan betalas separat av bostadsrättshavaren till vald elleverantör.

Obligatorisk avgift för bredband debiteras med 150 kr/månad.

Kommande avgiftshöjningar:
Ingen planerad höjning.

Föreningen har höjt avgiften (ej värme eller bredband) med 5% från januari 2022.


Delat ägande av lägenhet
Föreningen kan medge delat ägande mellan barn och förälder efter prövning. Boende ska äga minst 25%.

Andrahandsupplåtelse
Föreningen är mycket restriktiv med att godkänna upplåtelse av lägenhet i andra hand. Om upplåtelse i andra hand godkänns tillkommer en extra avgift på 375 kr per månad.

Renoveringar i fastigheten

Planerad renovering :
Målning av balkongtak, pågående (2021).

Omfogning av fasader, planeras påbörjas augusti 2022.

Åtgärd för bättre ventilation utreds.

Föreningen följer en underhållsplan som löpande uppdateras.

Utförda renoveringar:
1992 Fönster och balkongdörrar utbytta, nya entrépartier

1997 Renovering av balkonger

2005 Byte av hängrännor och rör

2006 Besiktning av rökluckor i trappuppgång

2007 Nya torktumlare i tvättstuga

2009 Renovering av tak

2009 Hydrofobering av gavelfasader

2012/2013 Omläggning tak

2012/2013 Injustering av värmesystemet

2013 Målning av tak på balkongerna

2013 Stamanalys av avloppsstammar

2014 OVK-besiktning (Ska göras vart 6:e år)

2015 Spolning av avloppsstammar

2018 Besiktning av rökluckor (årlig punkt)

2018 Byte av varm/ kallvatten stammar/rör samt relining av avlopp

2019 Ny gårdsmiljö med pergola och fasta utemöbler. Plattläggning på gård och vid cykelparkering. Nya kärlskåp för sopkärl.

2019 Målning av trapphus och tvättstuga.

2019 OVK

2021 Rensning av luftkanaler.

2021 Målning av balkongtak, pågående.

Överlåtelseavgifter:
2,5 % av gällande prisbasbelopp, köparen betalar (2022 är det 1232:50 kr)

Pantsättningsavgift 1 % av gällande prisbasbelopp per pant betalas av pantsättaren (2022 är det 493 kr)

Gemensamma utrymmen:
Cykelförråd, 2 stycken , tvättstuga utrustad med tvättmaskiner, torktumlare samt centrifug. Torkrum med linor och fläkt, ett rum med torkskåp samt mangel rum. Hobbyrum för mindre arbeten samt styrelserum

Lägenhetstillsyn:
Utföres vid försäljning i samband med att köparen söker medlemskap. Vi ser gärna att säljare och köpare närvarar.

Ansökan om medlemskap i föreningen och pantsättning
Mäklare uppmanas läsa mer på:
https://www.sbc.se/kontakt/maklarservice/

Två exemplar av ansökan om medlemskap i föreningen undertecknas av köpare och säljare. Ansökan ska i första hand skickas direkt till SBC, alternativt så kan den tillsammans med ett exemplar av kontraktet skickas till:

Brf Havskräftan, Sandegårdsgatan 24A, 216 11 Limhamn

Föreningen gör alltid en kreditupplysning på köparen/köparna. Styrelsen vill normalt träffa ny medlem innan medlemskap beviljas. I samband med detta får köparna skriftlig information om bland annat ordningsregler som denne ska kvittera efter genomläsning.

Allt underlag rörande pantsättningar och avnoteringar ska skickas direkt till SBC utan underskrift av styrelsen. Avgifts- och hyresförvaltaren har fullmakt att skriva under dessa.

Adressen är:
SBC
Box 226
851 04 SUNDSVALL